Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep Dekor-24.pl którego administratorem i właścicielem jest F.H.U. Arbo Trade Sylwia Herrmann Zborowiec 54 88-230 Piotrków Kujawski NIP 554-294-45-10

 2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży szeroko pojętej folii, akcesoriów z nimi związanych oraz usług montażowych. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub Firmą.

 4. Zamówienia w sklepie internetowym Dekor-24.pl mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  Połączenie z siecią Internet,
  Posiadanie przeglądarki internetowej,
  Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).

 5. W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową Dekor-24.pl i wykonać następujące czynności:

  zalogować się do konta klienta lub zakupić towar bez rejestracji na stronie internetowej www.dekor-24.pl zapoznać się i zaakceptować regulamin
  dokonać wyboru zamawianych towarów przez dodanie towarów do koszyka,
  dokonać wyboru metody doręczenia przesyłki,
  dokonać wyboru metody płatności

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

 8. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 9. W chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów mogą być niedostępne, o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika sklepu Dekor-24. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia w ciągu doby od jego złożenia.

 10. Sprzedający w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia, lub w ciągu 14 dni w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, wysyła przesyłkę zgodną z zamówieniem.

 11. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego za pośrednictwem ustalonego indywidualnie spedytora. Termin dostawy 24- 48 godzin; jeżeli termin dostawy wypada w dni uznawane za wolne od pracy (niedziele i święta) może on zostać odpowiednio wydłużony.

 12. Do wartości zamówienia nieprzekraczającego 300 zł brutto doliczone są koszty wysyłki

 13. Koszty przesyłki zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto, pokrywa Sprzedający pod warunkiem wybrania formy płatności przelew na konto bankowe.

 14. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.

 15. Należności za zamówione towary regulowane są przelewem bankowym, na numer konta
                                 BRE BANK 25 1140 2004 0000 3402 7661 0058

 16. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru podana na stronie internetowej nie zawiera kosztów dostawy. Kwota za zamówione towary regulowana będzie przez Klienta gotówką przy odbiorze, przelewem, lub za pobraniem. Opcje do wyboru przez klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem za datę gotowości do realizacji zamówienia przyjmuje się dzień, w którym wpłynęła na konto sprzedającego zapłata za zamówiony towar. W przypadku płatności przelewem Sprzedający zacznie realizować zamówienie po wpłynięciu należnej kwoty za zamówione towary na konto firmy.

 17. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny (w przypadku osób fizycznych) lub pełna faktura VAT 23% (w przypadku firm).

 18. Kupujący poprzez wybór opcji wysyłki udziela dostawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich z operatorem.

 19. Wygląd rzeczywisty oferowanych przedmiotów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie (ze względu na różne odwzorowanie kolorów przez monitory i ekrany urządzeń mobilnych ).

 20. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - wszelkie zarysowania, odbarwienia, naruszenia plomb gwarancyjnych, śrub, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwą eksploatację spowodują nie uznanie roszczenia). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie i folie zabezpieczające) na koszt Kupującego. Zwroty produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Folia docinana z rolki na określony przez klienta wymiar nie może być zwracana.

  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu równowartości towaru zakupionego przez klienta (bez kosztów przesyłki), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzecz klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa to na utratę prawa odstąpienia).
 21. Podstawą do ewentualnej reklamacji towaru lub zwrotu jest fakt posiadania oryginalnego dowodu zakupu tj. paragon lub faktura VAT 23.

 22. W przypadku nieodebrania towaru zamówionego za pobraniem kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki poniesionych przez sprzedającego.

 23. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, lub ewentualnie pod numerem telefonu lub adresem e-mail udostępnionym na stronie Dane firmy po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym.

 24. Dane osobowe przetwarzane i chronione są przez Sprzedającego zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U t.j.2014.1182 ). Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazane przez Klienta w chwili składania zamówienia dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego dla celów realizacji zamówienia (upoważnienie ustawowe). W każdym przypadku podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach.

 25. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumencki przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 26. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 27. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszych warunków zakupów jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl